Sinus på Brygghuset

Arrangementsinformasjon

SINUS ble startet tidlig på 1970 tallet av vår nåværende trommeslager Asbjørn Moe sammen med noen andre Sandnes gutter.

Besetning har etterhvert delvis blitt skiftet ut, men har spilt mer eller mindre aktivt i alle disse år, og er fremdeles i full gang.

Sinus har spilt på en rekke klubber, restauranter, hoteller, puber og dansefester og tilstelninger i distriktet siden 70 - 80 tallet og er «still going strong».